"Sverige mot narkotika är nätverket för alla som vill visa att vi inte accepterar narkotikan i vårt samhälle."

Sven-Olov Carlsson, initiativtagare och tidigare förbundsordförande i IOGT-NTO

Tillsammans kan vi ta upp 

kampen mot narkotikan!